Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8271 65cc
I wish
Play fullscreen
Catchin' feelings is a no
I teraz pomyśl jak czuje sie człowiek kiedy dowiaduje się,że został mu miesiąc życia?
6242 e311
Reposted fromnowornever nowornever viaiwannabeyour iwannabeyour
7752 f4cb
Reposted frommountaindew mountaindew vianelabai nelabai
- Czym jest samotność?
- (...) To dom bez ścian, same okna, i wszystkie otwarte na oścież
— Edward Stachura, "Fabula rasa"
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viasadworld sadworld
6396 1f35
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx
6904 01a0 500
Reposted fromthinredline thinredline
0302 ed90
Reposted fromkregoslupkota kregoslupkota viatominek tominek
Distance sometimes lets you know who is worth keeping, and who is worth letting go.
— Lana Del Rey
Reposted bydoomedmanczaaadziklevilettelittleprincesskamykowataNemourslipstick-junkielitkasplendiidksyksymuladharanadziejenadaremnesparkle-of-hopewasdxhiatusxmyteatimekaygatsbyAmere
2796 8c58
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna
1214 e919 500
Reposted fromrmjc rmjc viaseverine severine
1221 93d8
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via12czerwca 12czerwca
Play fullscreen
Sometimes I can’t believe it,I’m moving past the feeling
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— mama Muminka
7069 1658
Reposted fromLittleJack LittleJack viakitewalk kitewalk
Reposted frommajkey majkey via12czerwca 12czerwca
4030 d386
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl